Zápůjční podmínky

Fyzická osoba

- Občanský průkaz

- Řidičský průkaz

- Vratná záloha (kauce)10.000,-

Živnostník

- Živnostenský list

- Občanský průkaz

- Řidičský průkaz

- Vratná záloha (kauce)10.000,-

Právnická osoba

- Výpis z obchodního rejstříku

- Občanský průkaz

- Řidičský průkaz

- Pokud nebude přítomen jednatel společnosti, musí zplnomocněná osoba předložit notářsky ověřenou plnou moc

- Vratná záloha (kauce)10.000,-